Επιδαπέδιος Ζυγός IntraLPW

Ο Επιδαπέδιος Ζυγός IntraLPW χαμηλού ύψους είναι βιομηχανικού τύπου μεγάλης αντοχής για βαριά χρήση. Αποτελεί την ιδανική λύση για ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανικών ζυγιστικών εφαρμογών. Βασιζόμενη στην χρήση τεσσάρων (4) υψηλής ποιότητας αισθητηρίων μέτρησης βάρους (δυναμοκυψελών) τύπου Shear Beam και αντιστοίχων ηλεκτρονικών ενδεικτών βάρους προσφέρουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα όπως:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  • Υψηλή ακρίβεια ζύγισης εγκεκριμένη για εμπορική χρήση
  • Βιομηχανική κατασκευή για υψηλή αντοχή σε φορτία
  • Μηδενική φθορά και μηδενική συντήρηση λόγω της απουσίας κινούμενων μηχανικών μερών
  • Έκδοση πολύτιμων απολογιστικών στοιχείων με τη χρήση ηλεκτρονικών ενδεικτών βάρους υψηλής τεχνολογίας και την σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή

Πιστοποιήσεις

  • Τα μετρολογικά χαρακτηριστικά είναι απολύτως συμβατά με την οδηγία 2009/23/EK και διαθέτουν έγκριση τύπου CE
  • Όλη η κατασκευή ελέγχεται βάσει του προτύπου ISO 9001 εξασφαλίζοντας την υψηλότερη ποιότητα κατασκευής

Επιλογές Κατασκευής

  • Πλήρως ανοξείδωτη κατασκευή (AISI304) με χρήση επίσης ανοξείδωτων δυναμοκυψελών, ανθεκτικές σε δυσχερείς περιβαλλοντικές συνθήκες
  • Τα μεταλλικά μέρη της κατασκευής είναι χαλύβδινα (ST37) και βαμμένα επιμελώς με ηλεκτροστατική βαφή ενώ το τάσι είναι ανοξείδωτο (AISI304)
  • Τα μεταλλικά μέρη της κατασκευής είναι χαλύβδινα (ST37) και βαμμένα επιμελώς με ηλεκτροστατική βαφή.

Υπάρχει δυνατότητα είτε ενδοδαπέδια κατασκευής με τη χρήση ειδικού περιβλήματος είτε  επιδαπέδια κατασκευή  με τη χρήση ράμπας.

Σας ενδιαφέρουν οι Επιδαπέδιοι Ζυγοί IntraLPW?