Περονοφόρο HPP

Περονοφόρο ζυγιστικό HPP. Κινητή λύση ζύγισης που απλοποιεί τη διαχείριση στις αποθήκες παράδοσης και συλλογής παραγγελιών.Δομή από βαμμένο χάλυβα και δυναμοκυψέλες με προστασία IP68.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
» Δομή από βαμμένο χάλυβα.
» 2 δυναμοκυψέλες φορτίου IP68.
» Ανοξείδωτες κυψέλες φόρτισης, 2mV/V
» Αεροστεγής διασταύρωση boc
» Ακρίβεια: +/-0,05% της χωρητικότητας.
” Μέγιστη. οριζόντια γωνία (κάμψη): +/-2% με την ίδια ακρίβεια
Χαρακτηριστικά.
” Μέγιστη. επιτρεπόμενη υπερφόρτωση: 200% f.s.

Χωρητικότητα(kg)    Ακρίβεια (kg)    Εμπορική χρήση

1500                                   0.5                           –

600-1500                           1/2                           M

2500                                  1                               –

1500-2500                         2/5                          M         

Σας ενδιαφέρει το Περονοφόρο HPP?