Ενσακιστικο Ανοιχτού Στομίου

ΗΜΙ-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΣΑΚΙΣΗΣ ΧΥΔΗΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η ενσακιστική – ζυγιστική μονάδα ΕΝ-S 2000 είναι ένα ολοκληρωμένοημι-αυτόματο σύστημα ενσάκισης χύδην υλικών, όπως ζωοτροφές , δημητριακά ,φυράματα αλλά και δύσκολων υλικών όπως pellets ή ηλιόπιτα. Ηβιομηχανική τουσχεδίαση και κατασκευή με τη βοήθεια της χρήσης ζυγιστικών συστημάτων επιτρέπει τη συνεχή λειτουργία σε υψηλή απόδοση μεχαμηλές απαιτήσεις συντήρησεις.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Βιομηχανικών προδιαγραφών

Μεγάλης αντοχής

Υψηλής ακρίβειας και σταθερότητας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Απόδοση ως και 150 σάκων ανά ώρα με δυναμικότητα σάκου ως 50kg.
 • Μεγάλος κοχλίας τροφοδοσίας με εσωτερική διάμετρο Φ200 , δύο ταχυτήτων και με διπλή καδένα.
 • Δυνατός κινητήρας 3 ίππων (HP) για ισχυρές ροπές και με απόλυτο έλεγχο στροφών ρυθμιζόμενος από αντίστοιχο inverter , εξασφαλίζοντας τη μέγιστη ακρίβεια στη ζύγιση.
 • Σύστημα ζύγισης και προσαρμογής του σάκκου που εδράζεται σε δύο δυναμοκυψέλες βιομηχανικού τύπου υψηλής ακρίβειας και μεγάλης αντοχής.
 • Πίνακας αυτοματισμού ALFA200 κατασκευασμένος σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της ψηφιακής τεχνολογίας παρέχοντας γρήγορη, σταθερή και ακριβή ένδειξη σε δύσκολο βιομηχανικό περιβάλλον μας δίνει τη δυνατότητα εύκολου και γρήγορου χειρισμού (αυτόματου- χειροκίνητου).
 • Κλαπέ φραγής για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια και ακρίβεια.
 • Ιδανικού μεγέθους σιλό για να προσαρμόζεται εύκολα κάτω από σιλό ή αναμικτήρες.
 • Μεταφορική ταινία μικρού μήκους στην οποία προσαρμόζεται ημιαυτόματη συρραπτική ταινία με κοπτικό ραφής

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι παραπάνω ενσακιστικές μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές διαφορετικές εφαρμογές είτε με τη μορφή που αναφέρονται είτε παραλλαγές τους.

 • Ενσάκιση χύδην υλικών (δημητριακά, ζωοτροφές, κτλ) ολοκληρωμένες με ημιαυτόματη ταινία συρραφής.
 • Ενσάκιση εξειδικευμένων ή ευπαθών προϊόντων ( βιοστερεά, κόμποστ, χώμα αλλά και pellet) με την αντικατάσταση του κοχλία με ειδική μεταφορική ταινία ολοκληρωμένες με ημιαυτόματη ταινία θερμοκόλλησης.
 • Ενσάκιση κρυσταλλιικών λιπασμάτων ή ισορροπιστών με την την χρήση ανοξείδωτου κοχλία ενσάκισης ολοκληρωμένες με ημιαυτόματη ταινία θερμοκόλλησης.

Σας ενδιαφέρει η λύση για Ενσακιστικο Ανοιχτού Στομίου ?