Ενσακιστικό Μεγασάκων

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ BIG BAG

Η Ημιαυτόματη ζυγιστική μονάδα πλήρωσης Big Bag   είναι ένα ολοκληρωμένο  ημι-αυτόματο σύστημα πλήρωσης   χύδην υλικών, όπως  λιπάσματα , ζωοτροφές , δημητριακά ,φυράματα , pellets.

Η  χρήση ζυγιστικών αισθητηρίων μεγάλης ακρίβειας , πνευματικών εμβόλων ρύθμισης των βραχιόνων στήριξης των μεγασάκων (Big Bags)  αλλά και η βιομηχανική του  σχεδίαση εξασφαλείζουν τόσο την  σταθερή και ακριβή λειτουργία  αλλά και την εργονομία και εύκολη ρύθμιση για διαφορετικούς τύπους μεγασάκων. Με τον τρόπο αυτό  μεγιστοποιεί   την παραγωγικότητα και την αυτονομία μονάδων με μεγάλο φόρτο εργασίας.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Βιομηχανικών προδιαγραφών

ΣΤΑΘΕΡΗΣΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ( 25-40 BB/h)

ΥΨΗΛΗΣΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΖΥΓΙΣΗ

ΥΨΗΛΗΣΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΖΥΓΙΣΗ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ BIG BAG

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Σύστημα συγκράτησης στομίου Big Bag
 •  Ρυθμιζόμενοι καθ’ ύψος κύλινδροι τοποθέτησης Big Bag με τη βοήθεια πνευματικού εμβόλου
 •  Ρυθμιζόμενοι χειροκίνητα κατά πλάτος κύλινδροι τοποθέτησης Big Bag για την εξασφάλιση σωστής τάνησης του Big Bag
 • Δυνατότητα χρήσης μονού ή διπλού συτήματος πλήρωσης για προσαρμογή στις παραγωγικές απαιτήσεις
 •  Στόμιο Αναμονής για σύνδεση με σύστημα αποκονίωσης
 •  Αυτόματος έλεγχος με τη βοήθεια ειδικών αισθητηρίων
 •  Διπλή ταχύτητα ζύγισης (γρήγορο-αργό) για σταθερότερη και ακριβής ένδειξη βάρους
 •  Κλαπέ φραγής για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια και ακρίβεια
 •  Ολοκληρωμένη λύση με προσαρμοσμένο ραουλόδρομο εξόδου
 • Συμβατό με διεθνείς κανόνες ασφάλειας

Αποτελείται από

 • Ικρίωμα Στήριξης Μονάδος
 • Σιλό αναμονής με αισθητήρια στάθμης
 • Κλαπέ Ελέγχου Ροής
 • Πνευματικό σύστημα ρύθμισης ύψους βραχιόνων
 • Χειροκίνητο σύστημα ρύθμισης πλάτους βραχιόνων
 • Κεφαλή τοποθέτησης στομίου με σύστημα συγκράτησης
 • Ζυγιστικό σύστημα ακριβείας με τη χρήση τεσσάρων δυναμοκυψελών
 • Ραουλόδρομο εναπόθεσης και απομάκρυνσης Big Bag
 • Αυτόματο Πίνακα Ελέγχου με σταθερή και ακριβή ένδειξη σε δύσκολο βιομηχανικό περιβάλλον
 • Δυνατότητα επιλογής χειρισμού (αυτόματου- χειροκίνητου).

Τρόπος Λειτουργίας

 • Ρύθμιση ύψους και πλάτους (αρχική φορά), για τον συγκεκριμένο τύπο Big Bag
 • Εισαγωγή επιθυμητού βάρους και ζώνες γρήγορου- αργού (αρχική φορά)
 • Τοποθέτηση Big Bag στους βραχίονες
 • Αυτόματη Στερέωση στομίου
 • Έναρξη πλήρωσης Big Bag
 • Αυτόματη καθ’ υψος μετακίνηση Big Bag για ορθότερη πλήρωση  και ορθότερη τάνιση
 • Σταδιακή εναπόθεση Big Bag στην παλλέτα μεταφοράς πάνω στο σύστημα ζύγισης
 • Κλείσιμο κλαπέ φόρτωσης (εκκίνηση δεύτερου συστήματος πλήρωσης στην διπλή γραμμή)
 • Απομάκρυνση Big Bag με τη βοήθεια αυτοκινούμενου ραουλόδρομου

Σας ενδιαφέρει το Ενσακιστικό Μεγασάκων?