Εταιρική ταυτότητα

Η Intraweigh Automation Engineering παρέχει την ανάλυση, την σχεδίαση και την κατασκευή ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων πάντα σε  άμεση συνεργασία με τους  πελάτες της. Ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα η συνεχής έρευνα και εφαρμογή νέων τεχνολογιών και η ανάπτυξη καινοτόμων αλλά ταυτόχρονα βιώσιμων και λειτουργικών λύσεων. Σε ένα περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει, η ευελιξία  αλλά και η δυναμική σχεδίαση προϊόντων για να καλύψουν άμεσες αλλά και μελλοντικές ανάγκες γίνεται πλέον απαίτηση. Διατηρώντας  πάντα υπεύθυνη στάση απέναντι στον κάθε πελάτη και με κανόνες την ασφάλεια και τον σεβασμό η Intraweigh Automation Engineering πέτυχε την  εδραίωση στην εγχώρια αγορά εξελίσσοντας  πλέον τον  στόχο της,  την  βήμα με βήμα ανάπτυξη στην διεθνή αγορά.

Η Intraweigh Automation Engineering είναι μια τεχνική εταιρεία εφαρμογών με έδρα την Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης. Αποτελείται κατά βάση απο μηχανικούς οι γνώσεις των οποίων είναι η πηγή για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προτάσεων για τον χώρο της παραγωγικής διαδικασίας. Κινούμενη ενάντια στο ρεύμα των έτοιμων λύσεων, επιλέγει να ακούει τις πραγματικές ανάγκες των πελατών και να προσαρμόζει τις λύσεις της πάνω σε αυτές (customize projects). Αναλύει, σχεδιάζει αλλά και κατασκευάζει και εγκαθιστά με την χρήσιμη αρωγή των έμπειρων πλέον τεχνικών της ολοκληρωμένα έργα (turn key solutions) καλύπτοντας μεγάλο φάσμα αναγκών στην παραγωγική διαδικασία.Αρχικά κινούμενη στην εγχώρια αγορά και καλύπτοντας με επιτυχία απαιτήσεις μεγάλων παραγωγικών μονάδων δοκιμάζει πλέον τις δυνάμεις της και σε χώρες του εξωτερικού ξεκινώντας αρχικά από τα γειτονικά Βαλκάνια και φτάνοντας μέχρι χώρες όπως η Ινδία και το Βιετνάμ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την σχεδίαση , κατασκευή και τοποθέτηση μιας επιτυχημένης γραμμής παραγωγής είναι η σε βάθος τεχνική γνώση του αντικειμένου. Η Τεχνογνωσία αυτονόητα αποτελεί την θεμελιώδη βάση μιας τεχνικής εταιρείας . Η εμπειρία, η συνεχής έρευνα από εξειδικευμένους μηχανικούς αλλά και οι συνεργασίες με τεχνικές εταιρείες του εξωτερικού αποτελούν την ασφαλή επιλογή της Intraweigh Automation Engineering για την ολοένα και αυξανόμενη τεχνική γνώση.

Η ερμηνεία της λέξης Ανάπτυξη ανάλογα με το χώρο και το όραμα κάθε εταιρείας μπορεί να διαφέρει. Γιά εμάς στην Intraweigh Automation Engineering , Ανάπτυξη είναι η συνεχής δοκιμασία των δυνατοτήτων μας για νέες καινοτόμες ιδέες , για σχεδίαση νέων προϊόντων και λύσεων, για εφαρμογή νέων τεχνολογιών που θα φέρουν έστω και μία ελάχιστη ώθηση στην παραγωγική διαδικασία. Ανάπτυξη για εμάς είναι το στοίχημα για ένα μικρό βήμα κάθε φορά, για τον απαραίτητο πλέον σεβασμό των αναγκών του πλανήτη, για την αυξανόμενη ασφάλεια των εργαζομένων για την διατήρηση υψηλής ποιότητας κατασκευής.

Η Intraweigh Automation Engineering στους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης έχει θέσει σταθερά το θέμα “εταιρική εμπιστοσύνη”. Στα πλαίσια αυτά αποδίδει εμπράκτως την εταιρική της σχέση εμπιστοσύνης όχι μόνο με τους πελάτες της αλλά και με τους προμηθευτές της. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το πελατειακό της κοινό είναι σταθερό εδώ κα πολλές δεκαετίες. Η ποιότητα των εργασιών, η επιλογή των κορυφαίων λύσεων καθώς και οι συμβουλευτικές παρεχόμενες λύσεις έχουν αναγνωριστεί στην ευρύτερη αγορά από δεκάδες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι πλέον γεγονός ότι το Brand Name της Intraweigh Automation Engineering έχει γίνει ταυτόσημο της εμπιστοσύνης και της ποιότητας.

Τομείς εξειδίκευσης

Λεπτομερής ανάλυση , τεχνογνωσία αλλά και εμπειρία στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ο ιδιαίτερος χώρος των λιπασμάτων είναι απαραίτητα για την κατασκευή μιας επιτυχημένης παραγωγικής μονάδας. Ένας σημαντικός αριθμός εγκατεστημένων εφαρμογών σε γνωστές παραγωγικές μονάδες, τόσο στον χώρο των ανόργανων λιπασμάτων (κοκκωδών και κρυσταλλικών) όσο και των οργανικών (κόμποστ, βιομάζα) σε συνδυασμό με τον ενδεδειγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό εγγυάται την επιτυχημένη προσέγγιση για κάθε ιδιαίτερη παραγωγική διαδικασία.

Δείτε τα προϊόντα

Σχεδιασμός και κατασκευή καινοτόμων και λειτουργικών μονάδων παραγωγής ζωοτροφών. Προσαρμογή στις απαιτήσεις της μονάδας με την προσεκτική επιλογή κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού. Στόχος η ενδεδειγμένη άλεση (σφυρόμυλος ή κυλινδρόμυλος) , η ομοιογενής και γρήγορη ανάμειξη (οριζόντιος αναμίκτης με μπράτσα), η επιλεγμένη μορφοποίηση (φύραμα, pellet, flakes) και η τελική σωστή συσκευασία (ενσάκιση , συμπίεση ,συρραφή, θερμοκόλληση).

Δείτε τα προϊόντα

Αντιμετωπίζοντας το βάρος σαν πληροφορία σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ζυγιστικές λύσεις για τις σύγχρονες απαιτήσεις της βιομηχανίας. Ξεκινώντας από απλά συστήματα βιομηχανικής ζύγισης όπως γεφυροπλάστιγγες , παλλετοζυγούς, παλλετοφόρα και περονοφόρα ζυγιστικά, γερανοζυγούς και προχωρώντας σε πιό εξειδικευμένες λύσεις όπως συστήματα, ελέγχου και καταγραφής (Barcoding), εποπτικού ελέγχου (SCADA), δοσομέτρησης και ενσάκισης , καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα των βιομηχανικών απαιτήσεων.

Δείτε τα προϊόντα

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η μεταφορά, η επεξεργασία ή και η συσκευασία κάποιων προϊόντων δεν μπορεί και δεν πρέπει να ακολουθήσει μια τυποιοημένη υπάρχουσα διαδικασία. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ηεκ νέου σχεδίαση και υλοποίηση ειδικών βιομηχανικών εφαρμογών με όποιους κινδύνους ή δυστοκίες ελοχεύουν στην πρακτική εφαρμογή μίας καινοτόμου πρότασης. Η τεχνογνωσία, η εμπειρία αλλά κυρίως η πρόκληση της δημιουργίας είναι αυτό που μας ωθεί σαν τεχνική εταιρεία να αναλαμβάνουμε τέτοιου είδους ιδιαίτερα τεχνικά έργα (customize projects).

Δείτε τα προϊόντα

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις στην διακίνηση προϊόντων παράλληλα με την ολοένα και μειούμενη χειρονακτική εργασία απαιτούν συνεχώς βελτιωμένες προτάσεις για τον τομέα της συσκευασίας. Αυτόματα ή ημιαυτόματα συστήματα ενσάκισης , σταθεροί  παλλετοποίητες καρτεσιανού τύπου ή ρομποτικοί βραχίονες είναι μερικές από τις λύσεις που βοηθούν την συγκεκριμένη εξέλιξη , αυξάνωντας  παράλληλα την παραγωγικότητα και την ασφάλεια της μονάδας.

Δείτε τα προϊόντα

Με εμπειρία περισσοτέρων από δέκα εγκαταστάσεων μονάδων παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος αλλά και εφαρμογές σε αντίστοιχα υποπροϊόντα  (σταμπωτός σοβάς, τσιμεντοπροϊόντα,πετρώματα) παρέχονται εξειδικευμένες λύσεις για το χώρο των δομικών υλικών.  Μηχανολογικός εξοπλισμός όπως σιλό αδρανών, αναμικτήρες μεταφορικές  ταινίες , πίνακες ελέγχου και αυτοματισμού αλλά και συστήματα δοσομέτρησης και ενσάκισης καλύπτουν όποιες πιθανές ανάγκες υπάρχουν γύρω από τον χώρο των δομικών υλικών

Δείτε τα προϊόντα