Πρέσα Ενσιρώματος

Μετά την επιτυχημένη εγκατάσταση περισσοτέρων από είκοσι Μονάδων Συσκευασίας Ενσιρώματος σε Ελλάδα και Εξωτερικό (Βαλκάνια, Ινδία) η εταιρεία Intraweigh θεωρείται η πλέον εξειδικευμένη στο χώρο για το δύσκολο προϊόν της ενσίρωσης.
Ιδανικό για συσκευασία Ενσιρωμάτων χορτοδετικών φυτών (Αγρωστώδη και Ψυχανθή) όπως Καλαμπόκι, Τριφύλλι, Βίκου, Σόργο κτλ.

Σκοπός της μονάδας είναι:

A) το προϊόν να διατηρήσει μετά την συσκευασία αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά του (πρωτεΐνες , ζάχαρα) για μεγάλο χρονικό διάστημα , γεγονός που επιτυγχάνεται χάρη τόσο στον τρόπο συμπίεσης αλλά κυρίως στο μοναδικό σύστημα θερμοκόλλησης και απαγωγής αέρα.

B) Ο τελικός σάκος να είναι άρτια σχηματοποιημένος και συμπαγής τόσο για πρακτικούς λόγους (ασφαλή παλλετοποίηση) όσο και για λόγους marketing.

Η  μονάδα  ζυγίζει,  συμπιέζει, σχηματοποιεί και ενσακίζει με απαγωγή αέρα όλους τους τύπους ενσιρώματος σε σάκους των 35-40kg. Η παραγωγικότητα της μονάδας ανέρχεται στους  120 σάκους την ώρα με δύο μόνο χειριστές και με δυνατότητες αναβάθμισης.

Ενδεικτικά η μονάδα αποτελείται από τα εξής μέρη:

 • Κεκλιμένη Ταινία Δοσομέτρησης
  Η κεκλιμένη ταινία δοσομέτρησης είναι ελεγχόμενης ροής δύο (2) ταχυτήτων (γρήγορο-αργό) για μεγαλύτερη ακρίβεια.
 • Συστήματα Ζύγισης
  Αποτελείται από κατάλληλη ζυγιστική μεταφορική ταινία που φέρει ειδικό σύστημα εκφόρτωσης. H ταινία εδράζεται σε δυναμοκυψέλες (αισθητήρια όργανα βάρους) βιομηχανικού τύπου για βαριά χρήση, πολύ υψηλής ακρίβειας  και αντοχής  εγκεκριμένες κατά EEC και O.I.M.L., C3, 3000d (Organisation Internationale de Metrologie Legale).
 • Συστήματα Συμπίεσης
  Αποτελείται από τον θάλαμο συμπιέσεως, τα απαραίτητα έμβολα (συμπίεσης, εξόδου αλλά και πόρτας εξόδου του θαλάμου, αλλά και την απαιτούμενη υδραυλική μονάδα με την αντλία και τις σωληνώσεις.
 • Αυτόματη Δοσομετρική Μονάδα Ελέγχου
  Η προγραμματιζόμενη μονάδα ελέγχου  είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της ψηφιακής τεχνολογίας παρέχοντας γρήγορη, σταθερή και ακριβή ένδειξη σε δύσκολο βιομηχανικό περιβάλλον.

Σύστημα Θερμοκόλλησης Και Απαγωγής Αέρα

Αποτελείται από:

 • Αυτόματα ελεγχόμενη μεταφορική ταινία
 • Προσαρμοσμένο σύστημα σχηματοποίησης σάκου
 • Ειδική μονάδα συγκόλλησης (πλάτους 8mm) και απαγωγής αέρα για ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες σκόνης.

Ο τελικός σάκος είναι πλήρως σφραγισμένος, καλοσχηματισμένος και εύκολος για παλλετοποίηση και μεταφορά.

Σας ενδιαφέρει η Πρέσα Ενσιρώματος ?