Γεφυροπλάστιγγες Σύμμικτες

Οι ηλεκτρονικές γεφυροπλάστιγγες σύμμικτου τύπου GEA/C αποτελούν την ιδανική λύση όταν απαιτείται μια στιβαρή, βαρέως τύπου, μεταφερόμενη γεφυροπλάστιγγαγια τοποθέτηση σε λάκκομικρού βάθους.Βασιζόμενες στην χρήση υψηλής ποιότητας αισθητηρίων μέτρησης βάρους (δυναμοκυψελών)και αντίστοιχων ηλεκτρονικών ενδεικτών βάρους προσφέρουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα όπως:

Η πλατφόρμα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους κανονισμούς DIN 1072κ DIN 8119, ικανή για ζύγιση οχημάτων που επιτρέπεται να κυκλοφορούν στους δημόσιους δρόμους

Σε περιπτώσεις έλλειψης χώρου υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησηςσε λάκκο βάθους μόνο 50cm αξιοποιώντας όλο τον υπάρχοντα χώρο είτε σε διαφορετική περίπτωσηγια μεγαλύτερη ευκολία τοποθέτηση στην επιφάνεια

Η κατασκευή της πλάστιγγας με μορφή πλαισίων επιτρέπει την απεγκατάσταση και μεταφορά της

Η χρήση ηλεκτρονικών ενδεικτών βάρους υψηλής τεχνολογίας επιτρέπει την έκδοση πολύτιμων απολογιστικών στοιχείων και τη σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή

Η χρήση πολλαπλών σημείων στήριξης αντίστοιχων με το μήκος της γεφυροπλάστιγγας (4,6,8, δυναμοκυψέλες) μας εξασφαλίζει την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Η επιλογή των δυναμοκυψελών γίνεται βάση της οδηγίας (Bulletin official des instruments de mesure no 90.1.06.626.2.3. du 13/2/1990)

Όλα τα μέρη της πλάστιγγας, συμπεριλαμβανομένων των δυναμοκυψελών και των συστημάτων στήριξής τους παραμένουν εξαιρετικά εύκολα προσβάσιμα μετά την εγκατάσταση, εξασφαλίζοντας γρήγορες και απλές διαδικασίες συντήρησης και επισκευής

Όλη η κατασκευή ελέγχεται βάση του πρότυπου ISO 9001 εξασφαλίζοντας την υψηλότερη ποιότητα κατασκευής

Τα μετρολογικά χαρακτηριστικά είναι απολύτως συμβατά με τις οδηγίες 90/384 και διαθέτουν έγκριση τύπου CE

Δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρονικού ενδείκτη με κέρμα ή κάρτα χωρίς παρουσία ή χειριστή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δυναμικότητες  40, 60 και 80 τόνοι

Διαστάσεις 9Χ3, 14Χ3, 16Χ3, 18Χ3

Σας ενδιαφέρουν οι Σύμμικτες Γεφυροπλάστιγγες?