Γεφυροπλάστιγγες Μεταλλικές

Οι ηλεκτρονικές μεταλλικές γεφυροπλάστιγγες GEA/M αποτελούν την ιδανική λύση όταν απαιτείται μια χαμηλού ύψους στιβαρή, βαρέως τύπου μεταλλική γεφυροπλάστιγγα με δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης και μεταφοράς. Βασιζόμενες στην χρήση υψηλής ποιότητας αισθητηρίων μέτρησης βάρους (δυναμοκυψελών) και αντίστοιχων ηλεκτρονικών ενδεικτών βάρους προσφέρουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα όπως:

Η πλατφόρμα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους κανονισμούς DIN 8119, ικανή για ζύγιση οχημάτων που επιτρέπεται να κυκλοφορούν στους δημόσιους δρόμους

Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης είτε στην επιφάνεια του εδάφους ελαχιστοποιώντας τις οικοδομικές εργασίες, είτε σε περιπτώσεις έλλειψης χώρου σε λάκκο βάθους μόνο 50cm αξιοποιώντας όλο τον υπάρχοντα χώρο

Η κατασκευή της πλάστιγγας με μορφή συναρμολογούμενων πλαισίων επιτρέπει την εύκολη μεταφορά της αλλά και την εύκολη εγκατάσταση ή απεγκατάσταση της

Η χρήση ηλεκτρονικών ενδεικτών βάρους υψηλής τεχνολογίας επιτρέπει την έκδοση πολύτιμων απολογιστικών στοιχείων και τη σύνδεση με ηλεκτρονικό υπολογιστή

Η χρήση πολλαπλών σημείων στήριξης αντίστοιχων με το μήκος της γεφυροπλάστιγγας (4,6,8, δυναμοκυψέλες) μας εξασφαλίζει την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Η επιλογή των δυναμοκυψελών γίνεται βάση της οδηγίας (Bulletin official des instruments de mesure no 90.1.06.626.2.3. du 13/2/1990)

Όλη η κατασκευή ελέγχεται βάση του πρότυπου ISO 9001εξασφαλίζοντας την υψηλότερη ποιότητα κατασκευής

Όλα τα μέρη της πλάστιγγας, συμπεριλαμβανομένων των δυναμοκυψελών και των συστημάτων στήριξής τους παραμένουν εξαιρετικά εύκολα προσβάσιμα μετά την εγκατάσταση, εξασφαλίζοντας γρήγορες και απλέςδιαδικασίες συντήρησης και επισκευής

Τα μετρολογικά χαρακτηριστικά είναι απολύτως συμβατά με τις οδηγίες 90/384 και διαθέτουν έγκριση τύπου CE

Δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρονικού ενδείκτη με κέρμα ή κάρτα χωρίς παρουσίαχειριστή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δυναμικότητες  40, 60 και 80 τόνοι

Διαστάσεις 9Χ3, 14Χ3, 16Χ3, 18Χ3

Σας ενδιαφέρει η Μεταλλική Γεφυροπλάστιγγα ?