Κρεμαστοί Ζυγοί Σφαγείου

Για τον ακριβή έλεγχο του σφαγείου που κινείται σε ράγα η εταιρεία Intraweigh Automation διαθέτει το σύστημα ζύγισης SL1800Ν-SS.

Το σύστημα περιλαμβάνει:

  • 2 ή 4 Ανοξείδωτες Δυναμοκυψέλες
  • Ειδικό Ανοξείδωτο Σύστημα προσαρμογής των δυναμοκυψελών
  • Ενδείκτη βάρους
  • Συνδετικό κυτίο JB4LC

Η χρηστικότητα του συστήματος οφείλεται στη δυνατότητα των δυναμοκυψελών να   τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο στη ράγα κίνησης του σφαγείου ώστε να εξασφαλίζουν την ακριβή ζύγιση με στιγμιαίο σταμάτημα του σφαγείου στη θέση ζύγισης χωρίς να εμποδίζουν  την εν συνεχεία κίνηση του. Η τοποθέτηση των δυναμοκυψελών περιλαμβάνει και τα ειδικά συστήματα προσαρμογής και σταθεροποίησης. Με τα ειδικά αυτά συστήματα το σιλό εδράζεται σταθερά πάνω στις δυναμοκυψέλες εξασφαλίζοντας την κάθετη μετάδοση των δυνάμεων. Με τη βοήθεια του ενδείκτη βάρους μπορεί να γίνεται και αυτόματη εκτύπωση ετικέτας και καταγραφής του σφαγείου σε ειδικό λογισμικό για λόγους είτε ιχνηλασιμότητας, είτε στατιστικής επεξεργασίας.

Σας ενδιαφέρουν οι Κρεμαστοί Ζυγοί Σφαγείου?