Ζύγιση Σιλό

Για τον ακριβή έλεγχο της ποσότηταςπου περιέχεται σε ένα σιλό η εταιρεία Intraweigh Automation διαθέτει το σύστημα ζύγισης SL1800Ν .

Το σύστημα περιλαμβάνει:

  • 4 ή 6 Ανοξείδωτες Δυναμοκυψέλες
  • Ειδικό Ανοξείδωτο Σύστημα προσαρμογής των δυναμοκυψελών
  • Ενδείκτη βάρους
  • Συνδετικό κυτίο JB4LC

Η χρηστικότητα του συστήματος οφείλεται στη δυνατότητα των δυναμοκυψελών να   τοποθετούνται κάτω από τα αντίστοιχα σημεία στήριξης (ποδαρικά) που στηρίζουν το σιλό. Η τοποθέτηση των δυναμοκυψελών περιλαμβάνει και τα ειδικά συστήματα προσαρμογής και σταθεροποίησης.

Με τα ειδικά αυτά συστήματα το σιλό εδράζεται σταθερά πάνω στις δυναμοκυψέλες εξασφαλίζοντας την κάθετη μετάδοση των δυνάμεων, όσο και την ακριβή μέτρηση της ποσότητας που περιέχεται στο σιλό.

Με τη βοήθεια ειδικού ενδείκτη βάρους παρέχεται και η δυνατότητα αυτόματης πλήρωσης ή εκκένωσης του σιλό πληκτρολογώντας απλά τη ποσότητα της πρώτης ύλης που θέλουμε να φορτώσουμε ή να αδειάσουμε στο σιλό.

Σας ενδιαφέρει η Ζύγιση Σιλό?