Ζύγιση Παγολεκάνης

Για τον ακριβή έλεγχο της ποσότητας γάλακτος που περιέχεται στην παγολεκάνη η εταιρεία Intraweigh Automation διαθέτει το σύστημα ζύγισης SL1800Ν-SS.

Το σύστημα περιλαμβάνει:

  • 4 ή 6 Ανοξείδωτες Δυναμοκυψέλες
  • Ειδικό Ανοξείδωτο Σύστημα προσαρμογής των δυναμοκυψελών
  • Ενδείκτη βάρους.
  • Συνδετικό κυτίο JB4LC

Η χρηστικότητα του συστήματος οφείλεται στη δυνατότητα των δυναμοκυψελών να   τοποθετούνται κάτω από τα αντίστοιχα σημεία στήριξης (ποδαρικά) που στηρίζουν την παγολεκάνη, έτσι ώστε σε περίπτωση αλλαγής παγολεκάνης να υπάρχει δυνατότητα επανατοποθέτησης. Η τοποθέτηση των δυναμοκυψελών περιλαμβάνει και τα ειδικά συστήματα προσαρμογής και σταθεροποίησης. Με τα ειδικά αυτά συστήματα το σιλό εδράζεται σταθερά πάνω στις δυναμοκυψέλες εξασφαλίζοντας την κάθετη μετάδοση των δυνάμεων.

Σας ενδιαφέρει η Ζύγιση Παγολεκάνης?