Καρτεσιανός Παλλετοποιητής

 

O Παλετοποιητής καρτεσιανού τύπου σχηματίζει τις στρώσεις μια-μια μέσω εναποθέσεων σάκων χρησιμοποιώντας μία κεφαλή, η οποία κινείται σε τρεις άξονες. Η κεφαλή  είναι μια αρπαγή, η οποία σχεδιάζεται πάντα σύμφωνα με τον τύπο του προϊόντος προς παλετοποίηση. Οι παλετοποιητές καρτεσιανού τύπου έχουν μεγάλη ευελιξία και η εγκατάσταση τους σε υπάρχουσες γραμμές παραγωγής είναι εύκολη.