Βιομηχανικες Εφαρμογες

Μελέτη – Σχεδίαση – Κατασκευή – Εγκατάσταση το κύριο τετράπτυχο στο οποίο βασίζεται η δραστηριότητα της Intraweigh Automation Engineering.
Η βιομηχανική παραγωγή είναι ένα δυναμικό μέγεθος το οποίο συνεχώς αναπτύσεται και αναπροσαρμόζεται. Νέα προϊόντα , καινοτόμες ιδέες, περιβαλλοντικοί παράγοντες δημιουργούν καινούργιες ανάγκες στην βιομηχανική παραγωγή.
Η IA Engineering διαφορποιείται και προσαρμόζεται στις νέες απαιτήσεις. Σχεδίαζει αλλά και κατασκευάζει customized projects ολοκληρωμένες βιομηχανικές εφαρμογές προσαρμοσμένες στις σύγχρονες παραγωγικές ανάγκες.

Η ηλεκτρονική βιομηχανική ζύγιση αποτελεί έναν από τους πλέον κρίσιμους παράγοντες για τον έλεγχο τόσο της ποιότητας όσο και του κόστους της παραγωγής. Η Intraweigh Automation αντιλαμβανόμενη τη συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα αντιμετώπισε εξαρχής το βάρος σαν πληροφορία και ξεφεύγοντας από την εμπορική του διάσταση σχεδίασε εξειδικευμένες βιομηχανικές λύσεις συνδυάζοντας το βάρος με τις σύγχρονες απαιτήσεις της βιομηχανίας.

Με μία μεγάλη γκάμα από απλά συστήματα βιομηχανικής ζύγισης όπως γεφυροπλάστιγγες, παλλετοζυγοί, παλλετοφόρα και περονοφόρα ζυγιστικά, γερανοζυγοί αλλά και customize λύσεις σε συστήματα ενσάκισης, δοσομέτρησης, ελέγχου και καταγραφής παραγωγής (Barcoding), συστήματα εποπτικού ελέγχου (SCADA) καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα των βιομηχανικών απαιτήσεων.

Σας ενδιαφέρει να συζητήσουμε οποιαδήποτε βιομηχανική εφαρμογή ?