ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ BIG BAG

Η Ημιαυτόματη ζυγιστική μονάδα πλήρωσης Big Bag είναι ένα ολοκληρωμένο ημι-αυτόματο σύστημα πλήρωσης χύδην υλικών, όπως λιπάσματα , ζωοτροφές , δημητριακά ,φυράματα , pellets.