Οργανόγραμμα

Η τεχνική δομή της Intraweigh Automation Engineering καθορίζει ουσιαστικά την βασική σχεδίαση του οργανογράμματος της εταιρείας.

Με απαράβατο κανόνα την σταθερή ποιοτική διαχείρηση των έργων διαιρεί στα αντίστοιχα τμήματα τις ανάλογες εργασίες αναμένοντας τις ποιοτικές αξιολογήσεις των υπευθύνων των αντίστοιχων τμημάτων. Την ορθή ακολουθία των εργασιών εξασφαλίζουν πιστοποιήμενα πρότυπα λειτουργίας (ISO 9001:2015).