ΗΜΙ-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΣΑΚΙΣΗΣ ΧΥΔΗΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η ενσακιστική – ζυγιστική μονάδα ΕΝ-S 2000 είναι ένα ολοκληρωμένοημι-αυτόματο σύστημα ενσάκισης χύδην υλικών, όπως ζωοτροφές , δημητριακά ,φυράματα αλλά και δύσκολων υλικών όπως pellets ή ηλιόπιτα. Ηβιομηχανική τουσχεδίαση και κατασκευή με τη βοήθεια της χρήσης ζυγιστικών συστημάτων επιτρέπει τη συνεχή λειτουργία σε υψηλή απόδοση μεχαμηλές απαιτήσεις συντήρησεις.