Γερανοζυγοι

Οι γερανοζυγοί αποτελούν την ενεδεδειγμένη λύση για τον ακριβή έλεγχο βάρους προϊόντων που αδυνατούν να ζυγιστούν σε σταθερό ζυγό είτε λόγω μεγέθους είτε λόγω σχήματοςόπως για παράδειγμα σωλήνες χάλυβα, μπριγκέτες αλουμινίου κτλ