Μοναδες Σκυροδέματος

Γραμμές Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Φορητές Γραμμές Παραγωγής Έτοιμου Σκυροδέματος

Αυτόνομη μεταφερόμενη μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος δυναμικότητας 35m 3 την ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες Παραγωγής Δομικών Υλικών

Η μονάδακατασκευάζεται ξεκινώντας απο την αποθήκευση των πρώτων υλών σε σιλό αδρανών, από δύο μέχρι όσα υλικά απαιτούνται,συνεχίζει με τη μεταφορά τους , τηνακριβή δοσομέτρησή του καθε υλικού,την ομογενοποίηση τους στον αναμίκτη και καταλήγει στην αυτόματη ενσάκιση του τελικού προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα