Φορητες Μοναδες Παραγωγης Ετοιμου Σκυροδεματος

ΦΟΡΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Αυτόνομη μεταφερόμενη μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος δυναμικότητας 35m 3 την ώρα.

Αποτελείται από

  • Αποθήκες αδρανών υλικών τριών διαμερισμάτων , συνολικής χωρητικότητας 27m 3 , μαζί με ζυγιστήριο αδρανών δυναμικότητας 2300kg
  • Κεκλιμένη μεταφορική ταινία πλάτους 800mm ειδικού προφίλ για τη γρήγορη μεταφορά των αδρανών στον αναμικτήρα.
  • Ζυγιστήριο τσιμέντου με τάμπερ Φ220
  • Μεταφορικό κοχλία Φ220 για τη τροφοδοσία τος τσιμέντου
  • Αναμικτήρα βίαιας αναμίξεως , τύπου ταψί,παραγωγικής ικανότητας 1m 3 ετοίμου σκυροδέματος ανά κύκλο εργασίας  ή θεωρητικής απόδοσης 50m3 / h.
  • Αεροσυμπιεστή 5,5HP και αντλία νερού με όλες τις απαιτούμενες για την λειτουργία σωληνώσεις
  • Πίνακα Ισχύος
  • Πίνακα Αυτοματισμού
Συνολική χωρητικότητα αποθηκών 24m3 + 3m3
Αριθμός αποθηκών 3
Αντλία νερού 11/2 4kw
Αεροσυμπιεστής 60lt 4kw
Αναμικτήρας Βίαιας Ανάμιξης 37kw
Ζυγιστική Ταινία 4kw
Κεκλιμένη ταινία αδρανών 4kw
Μεταφορικός κοχλίας τσιμέντου 1 4kw
Μεταφορικός κοχλίας τσιμέντου 2 5,5kw
Γεννήτρια 100KVA
Ελάχιστο μήκος συρόμενης νταλίκας 12,0m

Σας ενδιαφέρουν οι Φορητες Μοναδες Παραγωγης Ετοιμου Σκυροδεματος?