Ολοκληρωμένα Εργα

Μελέτη – Σχεδίαση – Κατασκευή – Εγκατάσταση

Η τεχνική δομή της Intraweigh Automation Engineering , της επιτρέπει να αναλαμβάνει και να παραδίδει με επιτυχία σύνθετα projects για διαφορετικούς τομείς της βιομηχανικής παραγωγής. ‘Εχει να επιδείξει σύνθετα ολοκληρωμένα έργα σε χώρους που κινείται πλέον με πολύ μεγάλη εμπειρία όπως των Λιπασμάτων, Ανόργανων(Κοκκωδών-Κρυσταλλικών) και Οργανικών (Biocompost) , των Ζωοτροφών (Παραγωγή-Μεταποίηση-Συσκευασία Σύνθετων φυραμάτων) και της Βιομηχανικής Ζύγισης (Μονάδες Αυτόματης Ζύγισης και Δοσομέτρησης) τόσο στην Ελλάδα όσο και εξωτερικό.
Επίσης σύνθετα projects σε ιδιαίτερους βιομηχανικούς τομείς όπως για παράδειγμα Τροφοδοσία Μονάδας Αεροποίησης ξύλου, Συτήματα διαλογής (shorting) μέσω μεταφορικών ταινιών , Μονάδα Επεξεργασίας Πριονιδιού , Εφαρμογές σε βιομηχανίες Τροφίμων και άλλα.