Παραγωγή Φυραμάτων

Για την κατασκευή μίας μονάδας παραγωγής φυραμάτων απαιτείται λεπτομερής και αναλυτικός σχεδιασμός, προσαρμογή στις απαιτήσεις της παραγωγής, επιλογή του κατάλληλου μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και δυνατότητα εύκολης αναβάθμισης.

Βασικά Πλεονεκτήματα:

Αυτόματη Δοσομέτρηση Α΄ Υλών

Με τη βοήθεια  ειδικών ζυγιστικών εφαρμογών  multi product batching, και loss in weight batching  εκτελείται αυτόματα και  με ακρίβεια με τη βοήθεια συνταγών η τροφοδοσία πρώτων.

Πολλαπλές Δυνατότητες Άλεσης

Η παράλληλη χρήση ρυθμιζόμενων μύλων, σφυρόμυλου και κυλινδρόμυλου παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών ανάλογα με το είδος της επιθυμητής ζωοτροφής

Υψηλή Ανάμιξη – Ομογενοποίηση Φυράματος

Η χρήση οριζόντιου αναμίκτη νέας τεχνολογίας (βίαια ανάμιξη) εξασφαλίζει την ταχύτατη και πλήρη ομογενοποίηση του φυράματος απαλείφοντας φαινόμενα του παρελθόντος με ανομοιογενή φυράματα λόγω διαφορετικών ειδικών βαρών των συστατικών του μίγματος.

Ενσάκιση – Παλλετοποίηση

Αυτόματα ή Ημιαυτόματα Συστήματα Ενσάκισης με δυνατότητες από 5 έως 50Τ/h στα οποία εύκολα προσαρμόζονται μηχανές παλλετοποίησης (καρτεσιανός παλλετοποιητής ή ρομποτικός βραχίονας) ολοκληρώνουν τις γραμμές παραγωγής.

Δυνατότητα Σταδιακής Εγκατάστασης

Η αρχική λεπτομερής σχεδίαση επιτρέπει τόσο την τμηματική εγκατάσταση της γραμμής παραγωγής με σκοπό την προσαρμογή στις τρέχουσες απαιτήσεις κάθε μονάδας αλλά και την εύκολη αναβάθμιση και επέκταση της.

Κυρίως μέρη μιας μονάδας παραγωγής φυραμάτων  αποτελούν τα εξής:

  • Αναμίκτης Βίαιας Ανάμιξης Πλήρους Ομογενοποίησης
  • Συστήματα Άλεσης (Σφυρόμυλοι, Κυλινδρόμυλοι)
  • Συστήματα Διακίνησης Πρώτων Υλών (Καδοφόρα, Αναβατόρια, Μεταφορικές Ταινίες, Κοχλιομεταφορείς)
  • Συστήματα Ζύγισης και Δοσομέτρησης
  • Συστήματα Ενσάκισης
  • Συστήματα Παλλετοποίησης
  • Πίνακες Αυτομάτου Ελέγχου

Σας ενδιαφέρει η γραμμή παραγωγής φυραμάτων ?