Μονάδα Παραγωγής Pellets

Οι μονάδες παραγωγής φυτικών σύμπηκτων (πέλλετ) σχεδιάζονται με τη λογική τηςπροσαρμογής στις παραγωγικές ανάγκες της μονάδας όσο και στην ποιότητα του τελικού προϊόντος. Όπως είναι γνωστό η σωστή μορφή της τροφής αυξάνει εκθετικά την απόδοση του ζώου αποφεύγοντας επιβλαβής για το αναπνευστικόσκόνες αλλά ταυτόχρονα μειώνει στο ελάχιστο τις απώλειες σε ζωοτροφή.

Βασικά Πλεονεκτήματα

ΟρθήΆλεσηΑ΄ Υλών

Υψηλή Ανάμιξη-Ομογενοποίηση Μίγματος

Ενδεδειγμένος ψεκασμός τόσο ξηρού ατμού όσο και ενεργειακών συμπληρωμάτων

Ποιοτική Κυβοποίηση

ΑυτόματοςΈλεγχοςΔιαδικασίας

Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτείται λεπτομερής και αναλυτικός σχεδιασμός,  προσαρμογή στις απαιτήσεις της παραγωγής,   επιλογή του κατάλληλου μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και δυνατότητα εύκολης αναβάθμισης. Οι παραγωγικές απαιτήσεις της μονάδας και το είδος της πρώτης ύλης καθορίζουν τόσο το μέγεθος όσο και το είδος της πρέσας αλλά και τον επιμέρους τμημάτων της . Η παραγωγική διαδικασία σε μία ολοκληρωμένη μονάδα παραγωγής Pellet περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια. Τεμαχισμός  και Θραύση της πρώτης ύλης – Άλεση και Ανάμειξη – Πελλετοποίηση και Ψύξη –Αποθήκευση και Συσκευασία. Πιο αναλυτικά μία ολοκληρωμένη μονάδα παραγωγής Pellet αποτελείται από:

  • Μονάδα Κυβοποίησης (Πελλετιέρα)
  • Μονάδα Θρυματισμού (Σπαστήρα)
  • Αναμίκτη Συνεχούς Ροής
  • Σύστημα Ψύξης
  • Σύστημα Αερισμού και Ανακύκλωσης
  • Μονάδα Αποθήκευσης και Συσκευασίας

Σας ενδιαφέρει η Μονάδα Παραγωγής Pellets ?