Οργανικά Λιπάσματα

Οι μονάδες επεξεργασίας οργανικών λιπασμάτων λειτουργούν με τη λογική της άμεσης  και λειτουργικής παραγωγής μιγμάτων οργανικών λιπασμάτων.

Οι φάσεις επεξεργασίας μιας γραμμής οργανικών λιπασμάτων μπορεί  να διαχωριστούν ως εξής:

Διαλογή Α΄ Υλών με τη βοήθεια ενδεδειγμένων κόσκινων

Ομογενοποίηση Μίγματος με τη βοήθεια Οριζόντιου Αναμίκτη

Σχηματοποίηση τελικού προϊόντος (π.χ. Pellet)

Συσκευασία Τελικού Προϊόντος σε μικροσάκους ή μεγασάκους(Big Bag)

Το  είδος των λιπασμάτων και των αντίστοιχων προσμίξεων τους, η τελική μορφή του προϊόντος αλλά και  οι παραγωγικές απαιτήσεις καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας και τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό για την ορθή λειτουργία της μονάδας. Για το λόγο αυτό απαιτείται λεπτομερής σχεδιασμός αλλά και πρόβλεψη πιθανών μελλοντικών απαιτήσεων της μονάδας.

Αναλυτικά μια μονάδα παραγωγής οργανικών λιπασμάτων μπορεί να αποτελείται από:

  • Αποθήκες Πρώτων Υλών
  • Αναμίκτης Βίαιας Ανάμιξης
  • Συστήματα Διαλογής
  • Συστήματα Διακίνησης
  • Μονάδα κυβοποίησης (Pellet)
  • Συστήματα Ενσάκισης σε σάκους ή Big Bag
  • Αυτόματη Μονάδα Ελέγχου

Σας ενδιαφέρει η γραμμή παραγωγής οργανικών λιπασμάτων?