Παραγωγή Στερεών Λιπασμάτων

Οι μονάδες παραγωγής στερεών λιπασμάτωνσχεδιάζονται με τη λογική τηςακριβής και άμεσης παραγωγής μιγμάτων στερεών λιπασμάτωνυψηλής ποιότητας.

Βασικά Πλεονεκτήματα

Ακριβής Δοσομέτρηση Α΄ Υλών

Υψηλή Ανάμιξη-Ομογενοποίηση Μίγματος

Παραγωγικότητα

ΑυτόματοςΈλεγχος

ΚαταγραφήΠαραγωγικής Διαδικασίας

Δυνατότητα Εύκολης Αναβάθμισης

Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτείται λεπτομερής και αναλυτικός  σχεδιασμός,  προσαρμογή στις απαιτήσεις της παραγωγής, επιλογή του κατάλληλου μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και δυνατότητα εύκολης αναβάθμισης.

Κυρίως μέρη μιας μονάδα παραγωγής στερεών λιπασμάτων αποτελούν τα εξής:

  • Αναμίκτης Βίαιας Ανάμιξης Πλήρους Ομογενοποίησης
  • Σιλό Τροφοδοσίας Πρώτων Υλών και Ιχνοστοιχείων
  • Συστήματα Διακίνησης Πρώτων Υλών (Καδοφόρα Αναβατόρια, Μεταφορικές Ταινίες)
  • Συστήματα Ζύγισης και Δοσομέτρησης
  • Σύστημα Ενσάκισης
  • Πίνακας Αυτομάτου Ελέγχου

Σας ενδιαφέρει η γραμμή παραγωγής Στερεών Λιπασμάτων?