Γεφυροπλάστιγγες Σύμμικτες

Οι ηλεκτρονικές γεφυροπλάστιγγες σύμμικτου τύπου GEA/C αποτελούν την ιδανική λύση όταν απαιτείται μια στιβαρή, βαρέως τύπου, μεταφερόμενη γεφυροπλάστιγγα για τοποθέτηση σε λάκκο μικρού βάθους.