Μεταφορικές Ταινίες

Η εταιρίας μας κατασκευάζει μεταφορικές ταινίες λείας ή αντιολισθητικής επιφάνειας βαρέως τύπου που χρησιμοποιούνται σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές.