Μονάδες Συσκευασίας Ενσιρώματος

Η μονάδα ζυγίζει, συμπιέζει ,σχηματοποιεί και ενσακίζει με απαγωγή αέρα όλους τους τύπους ενσιρώματος σε σάκους των 35-40kg. Η παραγωγικότητα της μονάδας ανέρχεται στους 120 σάκοι την ώρα με δύο μόνο χειριστές και με δυνατότητες αναβάθμισης.