Μονάδες Παραγωγής Δομικών Υλικών

Μονάδες Παραγωγής Δομικών Υλικών

Η μονάδακατασκευάζεται ξεκινώντας απο την αποθήκευση των πρώτων υλών σε σιλό αδρανών, από δύο μέχρι όσα υλικά απαιτούνται,συνεχίζει με τη μεταφορά τους , τηνακριβή δοσομέτρησή του καθε υλικού,την ομογενοποίηση τους στον αναμίκτη και καταλήγει στην αυτόματη ενσάκιση του τελικού προϊόντος.

Η αυτόματη διαδικασία εξασφαλίζει

Μέγιστη παραγωγικότητα

Μείωση του κόστους παραγωγής

Σταθερή ποιότητα στο τελικό προϊόν

Απαλοιφή του ανθρώπινου λάθους

Απρόσκοπτη λειτουργία του συγκροτήματος.

Ο προσεκτικός σχεδιασμός του και η ευελιξία να χρησιμοποιούμε κάθε φορά τα απαραίτητα τμήματα του συγκροτήματος μας δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής της λύσης στις ιδιαιτερότητες κάθε παραγωγικής μονάδας .

Το σύστημα αποτελείται από τη Μονάδα Παραγωγής και τη Μονάδα Ενσάκισης

Μονάδα Παραγωγής

Αποτελείται από

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Σιλό  αποθήκευσης αδρανών υλικών χωρητικότητας 4m3 το καθένα ( η χωριτικότητα των σιλό προσαρμόζεται στις απαιτούμενες προδιαγραφές). Κατασκευασμένα από λαμαρίνα πάχους 3mm

Αναμίκτης βιαίας ανάμιξης ενός (1) άξονα. Ο αναμικτήρας είναι βαριάς κατασκευής δεδομένου ότι η κατασκευή του είναι από λαμαρίνα πάχους 6mm. Αποτελείται από κάδο και άξονα ανάδευσης  με πτερύγια διατεταγμένα σε ελικοειδή διάταξη αντιθέτου φοράς. Ο κάδος, ο άξονας ανάδευσης και τα πτερύγια είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Ο άξονας εδράζεται σε ένσφαιρα έδρανα. Ο μειωτήρας είναι ειδικής κατασκευής, βαρέως τύπου και σχεδιασμένος έτσι ώστε να αποσυναρμολογούνται πολύ εύκολα και γρήγορα, αν αυτό απαιτηθεί για λόγους συντήρησης. Η κίνηση του αναμικτήρα γίνεται με ηλεκτροκινητήρα 20ΗΡ. Το άδειασμα γίνεται με ολική εκκένωση με καταπακτή καθ’ όλο το μήκος του πυθμένα κινούμενη αυτόματα με δύο πνευματικά έμβολα ελεγχόμενα από πεντάοδη ηλεκτροβαλβίδα.

Σιλό  ταχείας εκκένωσης αναμίκτη της ίδιας χωρητικότητας με αυτόν. Κατασκευή από ανοξείδωτη λαμαρίνα και στηρίξεις για όλο το φορτίο με τον αναμίκτη. Ενσωματωμένος ανοξείδωτος κοχλίας Φ 250 σε όλο το μήκος του με επί πλέον τμήμα μήκους 1m, πλήρες με ηλεκτρομειωτήρα ισχύος 4,5ΗΡ.

Κοχλίες δοσομέτρησης Σε κάθε σιλό είναι προσαρμοσμένος κοχλίας δοσομέτρησης κατάλληλου μήκους. Ο κοχλίας έχει εσωτερική διάμετρο 200Φ και κινείται με ηλετρομειωτή 2HP. Η κίνηση του κοχλία ελέγχεται αυτόματα από το σύστημα ζύγισης.

Κοχλία  μεταφοράς έτοιμου προϊόντος στην ενσακιστική μονάδα. Ο κοχλίας έχει      εσωτερική διάμετρο 200Φ και κινείται με ηλετρομειωτή 2HP.

Ηλεκτρολογικός / Ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Η κατασκευή των πινάκων τηρεί  τους διεθνείς πρότυπους κανονισμούς IEC 439.1. H σήμανση όλων των καλωδίων σύμφωνα με τα αναλυτικά σχέδια του αυτοματισμού, επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο του πίνακα για έλεγχο ή επισκευή.

Πίνακας Ισχύος (εισόδου, ελέγχου και διανομής)  της εγκατάστασης, σχεδιασμένο για τις απαιτήσεις της  εφαρμογής με θερμομαγνητικούς διακόπτες ισχύος για κάθε κατανάλωση, μετρικά όργανα  (αμπερόμετρα, βολτόμετρα), κατάλληλες διατάξεις ρελέ για την εκκίνηση των κινητήρων με τα μέσα προστασίας τους.

Πίνακας Αυτοματισμού (ελέγχου και χειρισμού)  με μπουτόν και διακόπτες λειτουργίας, ενδεικτικές λυχνίες, μετρικά όργανα  για τον χειρισμό και έλεγχο της παραγωγής των

κονιαμάτων.

Σύστημα Ζύγισης που περιλαμβάνει τους δοσομετρικούς  ενδείκτες βάρους, τις δυναμοκυψέλες , τα βιομηχανικά τερματικά και τις προγραμματιζόμενες μονάδες ελέγχου (PLC)

Περιγραφή  Λειτουργίας

Η εφαρμογή λειτουργεί χειροκίνητα και αυτόματα

Η χειροκίνητη λειτουργία επιτρέπει τη ζύγιση των πρώτων υλών. O χειριστής ελέγχει την ζύγιση των υλικών χειροκίνητα.

Στην αυτόματη λειτουργία το σύστημα δέχεται σαν είσοδο την εντολή φόρτωσης, αφού προηγηθεί η καταχώρηση της ζητούμενης συνταγής. Αυτόματα δοσομετρεί για την τροφοδοσία του αναμικτήρα. Κατά τη διάρκεια της δοσομέτρησης, ελέγχει με ακρίβεια τις ποσότητες των υλικών στο μείγμα. Καταγραφικά στοιχεία είναι δυνατόν να εκτυπωθούν στο τέλος της δοσομέτρησης. Προειδοποιητικά σήματα – ηχητικά ή φωτεινά – που αφορούν τη σωστή δοσομέτρηση είναι δυνατό να παραχθούν σε περίπτωση σφάλματος.

Μονάδα Ενσάκισης

Αποτελείται από

Ενσακιστική Ζυγιστική Μονάδα Βαλβίδας

Μονάδα για την ενσάκιση σάκων τύπου βαλβίδας με απόδοση 100 σάκων ανά ώρα με δυναμικότητα σάκου έως 25Kg. Στην έξοδο προσαρμόζεται  κατάλληλη μεταφορική ταινία εξόδου.

Μεταφορική ταινία

Το συνολικό ωφέλιμο πλάτος της μεταφορικής ταινίας είναι 30cm και μήκος  300cm.Η ταινία είναι αντιολισθητική από πολυεστερικά υλικά δύο λινών πάχους 2,5mm και με πλευρικούς οδηγούς ύψους  30cm.Το πλαίσιο της ταινίας είναι σταθερό και φέρει μεταλλικά υποστηρίγματα για μικρορυθμίσεις ύψους κατά ±3cm. Η στήριξη του γίνεται από κοιλοδοκό 120Χ60mm.Η κίνηση γίνεται με τριφασικό ηλεκτρομειωτήρα, ισχύος  0,5ΗΡ.

Σας ενδιαφέρουν οι Μονάδες Παραγωγής Δομικών Υλικών